0182-341350

Over G.E.A. bv
Producten
Diensten
Diensten (vervolg)
Nieuws

I N H O U D

 

Over G.E.A. bv
Wat is Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau?

 

Producten
Welke producten levert G.E.A. bv?

 

Diensten
Welke diensten levert G.E.A. bv?

 

Nieuws
Actuele informatie en nieuwe ontwikkelingen.

Diensten (vervolg)

Korte toelichting op de voorbeelddocumenten
 
In het Informatiebeveiligingsbeleid wordt beschreven welke eisen u stelt aan de beveiliging van uw informatie.
 
Het Algemene Handboek Informatiebeveiliging beschrijft algemene regels die gelden voor de gehele organisatie.
 
In het Handboek Burgerzaken worden de specifieke regels voor Burgerzaken beschreven. Dit kan ook van toepassing zijn voor Publiekszaken. In dit handboek zijn ook de regels rond de Reisdocumenten opgenomen. Naast de regels voor de BRP en de reisdocumenten zijn ook die van de rijbewijzen beschreven.
 
De verordening bepaalt welke verbanden er liggen met andere registraties, wie inzage in de BRP-gegevens krijgt en hoe de verstrekkingen zijn geregeld. Ook is een bepaling opgenomen voor de zogenaamde aangehaakte gegevens.
 
De beheerregeling beschrijft de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en taken die de beheerders bezitten. Welke beheerders er zijn, is vastgelegd in de wet- en regelgeving.
 
Het nood/uitwijkplan beschrijft welke stappen en activiteiten uitgevoerd moeten worden om bij een calamiteit zo snel mogelijk de burger weer van dienst te kunnen zijn.

Bent u geïnteresseerd in één of meer van onze diensten of wenst u een toelichting op de mogelijkheden? U kunt dan contact met ons opnemen via telefoon, fax of e-mail (zie "Hoe bereikt u GEA bv").

[Beginpagina]

Vragen of opmerkingen? Mail onze Webmaster.
© Copyright 1999-2014 Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau bv.  All rights reserved.