0182-341350

Over G.E.A. bv
Producten
Diensten
Diensten (vervolg)
Nieuws

I N H O U D

 

Over G.E.A. bv
Wat is Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau?

 

Producten
Welke producten levert G.E.A. bv?

 

Diensten
Welke diensten levert G.E.A. bv?

 

Nieuws
Actuele informatie en nieuwe ontwikkelingen.

Producten

GEA heeft door haar grote kennis van de GBA en de Basisregistratie personen (BRP) diverse documenten ontwikkeld die u kunnen ondersteunen om aan de wettelijke eisen te voldoen.
Om u een indruk te geven van de inhoud zijn previews van deze documenten te downloaden.
 
Informatiebeveiligingsbeleid conform NEN-ISO/IEC 27002 en BIG (pdf)
 
Algemeen Handboek Informatiebeveiliging conform NEN-ISO/IEC 27002 en BIG (pdf)
 
Handboek Burgerzaken conform NEN-ISO/IEC 27002 en BIG (pdf)

Bij de nieuwe opzet voor de documenten gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27002 en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) is voor de duidelijkheid niet gekozen voor de term Beveiligingsplan, maar voor Algemeen Handboek Informatiebeveiliging. Al deze handboeken hebben allen dezelfde hoofdstukindeling en sluiten daardoor op elkaar aan.
Globaal is de opzet  als volgt:

  • Een Informatiebeveiligingsbeleid, hierin zijn de eisen geformuleerd waaraan direct dan wel in de toekomst aan voldaan moet gaan worden.
  • Een Algemeen Handboek Informatiebeveiliging, waarin de gerealiseerd eisen, voorwaarden enz. zijn beschreven die gelden voor de gehele organisatie. Dit handboek wordt vaak Beveiligingsplan genoemd.
  • Vervolgens diverse handboek gericht op de specifieke registraties. Hierin zijn de gerealiseerde en vereiste wettelijke voorwaarden enz. beschreven. Bijv. een Handboek Burgerzaken, een Handboek BAG enz. Dit wordt ook wel Beveiligingsplan BRP, Beveiligingsplan BAG enz. genoemd.

Naast deze voorbeelden beschikt GEA over nog veel meer modellen bijv.:
Verordening BRP (pdf)
 
Beheerregeling BRP (pdf)
 
Noodplan / Calamiteitenplan (pdf)

[Beginpagina]

Vragen of opmerkingen? Mail onze Webmaster.
Copyright 1999-2014 Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau bv.  All rights reserved.